Tworzymy praktyczny model edukacyjny rozwijający
kompetencje  krytycznego myślenia
u uczniów 
klas 4-6, który wprowadzimy  
do 40 szkół w Polsce.
Wśród naszych Ambasadorek
i Ambasadorów
są studenci_tki i nauczyciele_ki!

 zgadza się 
ze stwierdzeniem, że zjawisko fake newsów będzie
 się pogłębiać
/
wskazało, że pojawianie się fałszywych informacji stanowi w Polsce problem
/
deklaruje, że ma styczność
 z tego rodzaju informacjami prawie codziennie 

/
Z CZYM SIĘ MIERZYMY?
Według raportu Stowarzyszenia Demagog, “Problem fake news”

CO WYDARZY SIĘ
W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
29 CZERWCA 19:00 SPOTKANIE SIECIUJĄCE
CZYM JEST AKADEMIA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA?
To projekt, który odpowiada na problem marginalizowania rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, kluczowej dla świadomego i aktywnego obywatelstwa,  w podstawowej edukacji. Doprowadzi on do powstania praktycznego modelu edukacyjnego rozwijającego tę kompetencję u uczniów klas 4-6 szkół podstawowych do zastosowania w różnych formach edukacji.


/
Krytyczne myślenie jest potrzebne nam wszystkim. 

DLACZEGO JAKO 
PROGRAM PROJEKTOR - FEP 
ZAJMUJEMY SIĘ 
KRYTYCZNYM MYŚLENIEM?

Ponieważ od 17 lat łączymy aktywnych studentów_ek 
oraz otwartych i zaangażowanych nauczycieli_ek. Wspierają nas eksperci 
w dziedzinie innowacyjnej edukacji i właśnie dzięki tym wszystkim osobom
od 16 lat docieramy do najmniejszych zakątków Polski. Pomagamy dzieciom uwierzyć w siebie. Dajemy im okazję do wypowiadania się, rozbudzamy pasję 
i poszukujemy  z nimi lokalnych rozwiązań problemów współczesnego świata.


/
Copyright 2022
Projekt "Świat i MY(ślimy krytycznie)"  realizowany jest z dotacji programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.